نمایش دادن همه 8 نتیجه

عکس عروسک سگهای نگهبان عروسکی

سگهای نگهبان شخصیت های داستانی کارتون پاپاترول است که نوجوانی به نام رایدر مسئول آنها است. این سگ ها مسئولیت نجات و کمک رسانی به دیگران را دارند. از این رو هر کدام از آنها توانایی خاص خود را دارد. عروسک و اسباب بازی سگهای نگهبان عروسکی نیز براساس همین شخصیت ها ساخته و پرداخته شده اند.

اسباب بازی سگ پلیس چیس ، عروسک و اسباب بازی سگ مارشال، اسباب بازی سگهای نگهبان زوما، اسباب بازی اسکای و راکی سگهای نگهبان و عروسک پلاستیکی رایدر نمونه هایی از این موارد هستند که براساس سگ های پاپاترول ساخته شده اند. 

بازی و سرگرمی با این اسباب بازی ها برای بچه ها یک نکته مفید دارد و آن هم الگو برداری و یادآوری نکات مثبت به آنها است. برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد: بازی با سگ پلیس چیس که یک فرد قانون مدارد است و در چارچوب قانون به دیگران کمک می کند. بازی با سگ مارشال که آتشنشان است که در عین شیطنت و بازیگوشی به دیگران و شادی آنها هم فکر می کند. خرید و بازی با عروسک رایدر که مسئول گروه کمک رسان است و باید آنها را هدایت و مدیریت کند. تمام این موارد باعث می شود تا بازی با عروسک و اسباب بازی های سگ های نگهبان یکی از گزینه های مهم برای بچه ها تلقی شود.