نمایش دادن همه 15 نتیجه

 عکس و پوستر عروسک یونیکورن اسب بالدار تک شاخ

عروسک یونیکورن جادویی در واقع یک اسب تک شاخ است. اسب تک شاخ موجودی افسانه ای است که در اساطیر ایران و حتی جهان و قرون وسطی نیز از آن نام برده شده است. ویژگی اصلی یونیکورن جادویی یا اسب تک شاخ ، وجود بال های بزرگی است که می تواند با آنها پرواز کند. همچنین او یک شاخ جادویی هم بر روی پیشانی دارد.

اسب بالدار تک شاخ یا همان یونیکورن، موجودی افسانه ای است که در اساطیر ایران و جهان و همچنین قرون وسطی از آن به کرات نام برده شده است. این اسب ها جادویی بودند. به طوری که ویژگی های منحصر به فرد و خاصی دارند. دو ویژگی اصلی آنها بال ها و شاخی است که دارند. در واقع ویژگی اصلی اسب جادویی، وجود بال های بزرگی است که می تواند با آنها پرواز کند و به سراسر گیتی سفر کند. همچنین بر روی پیشانی اش، یک شاخ جادویی نیز وجود دارد.

از دیگر ویژگی های خاص این اسب جادویی، این است که بسیار تیزپا و سریع می باشد و کسی نمی تواند به آسانی او را شکار کند. از این رو دست یافتن به این اسب جادویی همواره در اساطیر، برای خیلی از افراد دست نیافتی تلقی می شد. با این حال شما این فرصت را دارید تا این اسب جادویی را شکار کنید.

____________________________________________

%20-
157,000 تومان 125,000 تومان
تمام شد
تمام شد
تمام شد
89,000 تومان
تمام شد
تمام شد

عروسک پولیشی

عروسک یونیکورن

345,000 تومان