اسباب بازی باکوگان همراه کارت مگنت کد DDB01

اسباب بازی باکوگان زرد و آبی با قابلیت تبدیل به حالت کروی شکل