اسباب بازی باکوگان همراه کارت مگنت کد DDB02

اسباب بازی باکوگان سبز با قابلیت تبدیل به حالت کروی شکل