اسباب بازی باکوگان همراه کارت مگنت کد DDB03

اسباب بازی باکوگان سیاه دو سر با قابلیت تبدیل به حالت کروی شکل