اسباب بازی باکوگان همراه کارت مگنت کد DDB04

اسباب بازی باکوگان سفید و بنفش و با قابلیت تبدیل به حالت کروی شکل