اسباب بازی باکوگان همراه کارت مگنت کد DDB05

اسباب بازی باکوگان سفید و آبی و با قابلیت تبدیل به حالت کروی شکل