اسباب بازی باکوگان همراه کارت مگنت کد DDB06

اسباب بازی باکوگان زرد و با قابلیت تبدیل به حالت کروی شکل