اسباب بازی باکوگان همراه کارت مگنت کد DDB07

اسباب بازی باکوگان زرد و با قابلیت تبدیل به حالت کروی شکل