اسباب بازی باکوگان همراه کارت مگنت کد DDB08

اسباب بازی باکوگان آبی و با قابلیت تبدیل به حالت کروی شکل