اسباب بازی باکوگان قرمز همراه کارت مگنت کد DDB09

اسباب بازی باکوگان قرمز و با قابلیت تبدیل به حالت کروی شکل