اسباب بازی بتمن با قابلیت رباتیک

اسباب بازی بتمن با قابلیت راه رفتن و پخش صوت و نور مناسب برای هدیه