اسباب بازی تفنگ بادی پرتاب توپ مخصوص آپارتمان

اسباب بازی تفنگ بادی از نوع تفنگ های توپی مخصوص پرتاب توپ با 8 عدد توپ و یک سیبل رومیزی