اسباب بازی دراگو Drago باکوگان ها

اسباب بازی دراگو کارتون باکوگان همراه کارت مغناطیسی با ارتفاع 20 سانتی متر