اسباب بازی ربات مبدل بوگاتی

اسباب بازی ربات مبدل بوگاتی به اپتیموس پرایم با قابلیت رباتیک، حرکت، پخش نور و صوت