اسباب بازی موزیکال سگ نگهبان شخصیت اسکای

اسباب بازی اسکای سگ های نگهبان با ارتفاع 15 سانتی متر و قابلیت پخش نور و چند موزیک