اسباب بازی موزیکال زوما سگهای نگهبان

اسباب بازی زوما سگ های نگهبان با ارتفاع 12 سانتی متر و قابلیت پخش نور و چند موزیک