اسباب بازی موزیکال سگ نگهبان شخصیت رابل

اسباب بازی رابل سگ های نگهبان با ارتفاع 13 سانتی متر و قابلیت پخش نور و چند موزیک