اسباب بازی موزیکال سگ نگهبان شخصیت راکی

اسباب بازی راکی سگ های نگهبان با ارتفاع 13 سانتی متر و قابلیت پخش نور و چند موزیک