اسباب بازی موزیکال سگ نگهبان شخصیت چیس

اسباب بازی چیس سگ های نگهبان با ارتفاع 13 سانتی متر و قابلیت پخش نور و چند موزیک