اسباب بازی پلنگ سیاه (بلک پانتر) ۱۶ سانتی

 اسباب بازی پلنگ سیاه (بلک پانتر) با ارتفاع 16سانتی متر و قابلیت پخش نور