اسباب بازی پوکمون کارآگاه پیکاچو و افسونگر (چارماندر)

اسباب بازی سریالی انیمشین پوکمن شخصیت های پیکاچو و افسونگر (چارماندر) با قابلیت پخش نور و ارتفاع 10 سانتی متر