اکشن فیگور و اسباب بازی ددپول DeadPool

اکشن فیگور اسباب بازی ددپول همراه با 4 اکسسوری شمشیر، خنجر و کلت به ارتفاع 16 سانتی متر