اسباب بازی و اکشن فیگور اسپایدرمن سیاه همراه دو اکسسوری تیغه

اسباب بازی و اکشن فیگور اسپایدرمن سیاه به همراه دو اکسسوری تیغه و با ارتفاع 17 سانتی متر