اکشن فیگور بتمن

اکشن فیگور بتمن از گروه دی سی کامیک با قابلیت حرکت مفاصل، دستکش و چکمه جهت تغییر حالت دلخواه