اکشن فیگور جوکر سری بتمن هاش

اکشن فیگور جوکر با ارتفاع 17 سانتی متر از فیلم انیمیشن بتمن هاش