اکشن فیگور پیچک سمی Poison Ivy سری بتمن هاش

اکشن فیگور پیچک سمی poison ivy با ارتفاع 16 سانتی متر از فیلم انیمیشن سینمایی بتمن هاش