اکشن فیگور دختر کفشدوزکی و گربه سیاه با قابلیت پخش نور

مجموعه 4 کاراکتر دختر کفشدوزکی و گربه ی سیاه با ارتفاع 15 سانتی متر و قابلیت حرکت مفاصل و پخش نور