اکشن فیگور و اسباب بازی ددپول DeadPool همراه چندین اکسسوری

اکشن فیگور ددپول DeadPool همراه با اکسسوری های فراوان و ارتفاع 18 سانتی متر