اکشن فیگور شبگرد NightWing سری بتمن هاش

اکشن فیگور شبگرد نایت وینگ Nigth Wing با ارتفاع 16 سانتی متر از فیلم سینمایی انیمیشن  بتمن هاش