اکشن فیگور مرد مارمولکی Lizard-Man سری مرد عنکبوتی شگفت انگیز

اکشن فیگور مرد مارمولکی سری مرد عنکبوتی شگفت انگیز با ارتفاع 16 سانتی متر و قابلیت پخش نور