اکشن فیگور ونوم Venom سری مرد عنکبوتی شگفت انگیز

اکشن فیگور ونوم سری مرد عنکبوتی شگفت انگیز با ارتفاع 16 سانتی متر و قابلیت پخش نور