اسباب بازی پلنگ سیاه پانتر قهرمان از مجموعه قهرمانان مارول

 اسباب بازی پلنگ سیاه پانتر از مجموعه اکشن فیگور قهرمانان مارول اونجرز (انتقام جویان) با ارتفاع 30 سانتی متر