دستکش بتمن مجهز به لانچر پرتاب دیسک

دستکش بتمن مجهز به لانچر پرتاب دیسک و با قابلیت پخش نور و موزیک