ربات میمون بند انگشتی فینگرلینگز

ربات بچه میمون انگشتی فینگرلینگز با سنسورهای لمسی و هوشمند در سر و با قابلیت پخش نور و صوت و حرکت گردن