ربات بند انگشتی پونی

ربات انگشتی یونیکورن پونی با سنسورهای لمسی و هوشمند در سر و با قابلیت پخش صوت و حرکت پلک و گردن