عروسک آنا ۲۲ سانتی

عروسک آنا خواهر دوست داشتنی السا از انیمیشن فروزن با ارتفاع 23 سانتی متر