عروسک السا موزیکال و چشم تیله ای

عروسک السا چشم تیله ای با ارتفاع 25 سانتی متر و دارای قابلیت پخش موزیک