عروسک گوشتی السا کودک از انیمیشن فروزن

عروسک کودکی السا از انیمیشن فروزن و یکی از شخصیت های پرنسس های دیزنی