عروسک جیشی بیبی الایو

عروسک جیشی بیبی الایو دو کاره بوده و دارای امکانات عروسک دکتری هم هست