عروسک جیشی بیبی بونی همه کاره

عروسک جیشی سخنگو بیبی بونی همه کاره + یک عروسک هدیه از شخصیت های کارتونی