عروسک روسی با لباس قرمز و مو سفید مشکی

عروسک روسی تیلدا با لباس قرمز و موی قهوه ای و لپ های گل گلی و قد 25 سانتی متر