عروسک روباه قرمز (رینا روژ) از کارتون ماجراجویی در پاریس

عروسک رینا روژ با ارتفاع 30 سانتی متر و قابلیت حرکت مفاصل