عروسک شخصیت کارتونی سوفیا

عروسک موزیکال پرنسس سوفیا با ارتفاع 30 سانتی متر با لباس پرنسس سوفیا