عروسک مینیون ها ۲۵ سانتی

عروسک مینیون ها با قد 25 سانتی متر و وزن سبک