عروسک پولیشی پونی کوچولو رینبو

عروسک پولیشی پونی کوچولو رینبو با یال های رنگارنگ و درخشان و ارتفاع 20 سانتی متر