عروسک پولیشی هلو کیتی با پیراهن صورتی

عروسک بغلی هلو کیتی صورتی همراه با قلب و گل سر صورتی پولیشی