عروسک شانسی کندی لاک

عروسک کندی لاک با موهای پشمکی یا کتان به رنگ های صورتی و آبی با قد 8 سانتی متر و موی بسیار بلند