عروسک LOL بزرگ با موی قرمز

عروسک LOL بزرگ با موی قرمز و لباس سفید و آبی و ارتفاع 24 سانتی متر