عروسک lol بزرگ با پوست سبزه و موی صورتی

عروسک lol بزرگ با پوست سبزه، لباس و موی صورتی و ارتفاع 25 سانتی متر